2007/10/12

2-р ангийн мөнгөн татаасууд

- вок 1ш, саван 1ш
- Сурагчийн цахим картны 10000 төг
- Сурагч сонин захиалгын 2500 төг - сонин захиалбал номын бэлэгтэй - захиалахгүй байсан ч болно гэсэн.
- Эрхэмлэх ёс ном - 1800 төг
- Жижиг наалддаг зураг - 120ш-тэй нь 100 төг
Post a Comment