2011/01/18

Сурагч сониныг захиалахгүй

Сурагч сонины талаарх өөрийн бодлоо бичиж, 31-р сургуулийн 3, 5-р ангийн 2 хүүхдэд маань ЗААВАЛ ЗАХИАЛАХ ёстой гээд өгч явуулсан байгааг өнөөдөр буцааж явууллаа.

3-р ангийнхаа охины Харилцах дэвтэр дээр яагаад Сурагч сониныг уншихаас татгалзаж байгаа шалтгаанаа бичиж явууллаа.

Post a Comment