Posts

Showing posts from April, 2011

Монголын номын сангийн хууль хэзээ батлагдах вэ

Монгол улс Дэлхийн улсуудаас ганцаараа номын сангийн хуульгүй байж магад?
2010 оны 10-р сард МУ-ын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн санаачлагаар Номын сангийн тухай хуулийг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байсан. Одоо ямар шатандаа явж буйг хэн мэдэж байна вэ.
Номын сангийн ажиллагсад төдийгүй иргэн бүр энэ хуулийг боловсруулах ажилд ач холбогдол өгч, дэлхийн улсуудын номын сангийн хууль эрх зүйн түүхийг уншиж судлаж, Монголын үүсэн бий болсон одоогийн нөхцөл байдлыг хэрхэн шинэчлэн засах ёстойг ойлгож ухамсарлан, дуу хоолойгоо сонсгохгүй бол, ямар ч түүхий хууль гарч мэднэ.
Хүлээх биш Хөөцөлдөцгөөе, Сонсох биш Дуу хоолойгоо хүргэцгээе!
Дэлхийн улсуудын Номын сангийн хууль эрх зүйн актууд, түүний түүхтэй
танилцахад буруудах юун:
Library Acts Public Libraries Act http://www.ala.org/ala/issuesadvocacy/intfreedom/librarybill/index.cfm Энэ хуудсанд Нийтийн номын сангийн систем, эрх зүйн орчин АНУ-д бүрдэж бий болсон түүхийг бичжээ. Library Bill of Rightshttp://www.ala.org/ala…