2011/10/18

Fw: Мэргэжлийн зэрэг

----- Forwarded Message -----
From: Khaidav T. <khaidaw@yahoo.com>
To: НОМЫН САН <nomiinsan@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, October 18, 2011 2:46 PM
Subject: Мэргэжлийн зэрэг

Мэргэжлийн зэрэг

Энэхүү бичлэгийг ХТНС н мэргэжилтэн Ж.Бэгзсүрэнгийн хүсэлтээр орууллаа.
Ардчилсан хувьсгал гарахаас өмнө манай улсын номын сангуудыг зэрэглэж, тэнд ажилладаг байсан хүмүүс нь хэддүгээр зэргийн номын санд ажиллаж байгаагаасаа шалтгаалж цалин урамшуулал хүртдэг байжээ.
Харин өнөө цагт ихэнх номын санчид төрийн үйлчилгээ соёл урлаг гэсэн сүлжээгээр цалингаа авч байна.
Сүлжээгээр цалинжих нь хэдийгээр цалингийн тооцоо бодоход хялбар хэдий ч ажилтныг урамшуулах тал дээр дутагдалтай гэдгийг хэн бүхэн мэднэ. Өөрөөр хэлбэл  жил нь явж л байвал цалин нэмэгддэг учраас номын санчид ажилд нэг л орсон бол санаа нь амарч өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр бага анхаарч байна уу гэж бодогддог.
Ажилтныг урамшуулж байж (motivation) тэднээс хөдөлмөрийн илүү үр дүнг харах нь удирдахуйн шинжлэх ухаанд баримтлах зарчмуудын нэг.

Номын санчдыг урамшуулах олон арга байгаагийн нэг нь тэднийг "мэргэжлийн зэрэгтэй" болгох явдал юм. Ингэснээр ажлын байрны тодорхойлолт хийх, ажилтан шалгаруулж авах, ажилтнууд хийсэн бүтээснээ үнэлүүлж, хугацаанаасаа өмнө хөгжих, дэвших хүсэл эрмэлзэлтэй болох хандлагууд илэрнэ.
Номын сангийн хөгжлийг хурдасгая гэвэл номын санчдаа хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх нь нэн тэргүүний асуудал тул 2006 онд хамгаалсан магистрын дипломын ажилдаа Монголын номын санчдыг хэрхэн зэрэглэж болох тухай санаа тусгаж байснаа энд оруулъя.
...................

2.Номын санчийг мэргэжлийн зэрэглэлтэй болгох:
-     Номын санчийн мэргэжлийн зэргийг номын сангийн холбоо, номын сан мэдээллийн шинжлэх ухааны сургалт явуулж буй сургуулиудаас томилсон комисс олгоно
-     Нэгдүгээр зэргийн номын санч нь курсээр бэлтгэгдсэн ба номын сан ба түүнтэй ижил үүрэгтэй байгууллагад 0 ба түүнээс дээш жилийн хугацаагаар ажилласан байна
-     Хоёрдугаар зэргийн номын санч нь номын сан-мэдээллийн шинжлэх ухааны мэргэжлийн дипломын боловсролтой ба номын санд 0 ба түүнээс дээш хугацаагаар ажилласан байна
-     Гуравдугаар зэргийн номын санч нь номын сан-мэдээллийн шинжлэх ухааны мэргэжлийн боловсролын бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх ба номын санд 0.5 ба түүнээс дээш жилийн хугацаагаар ажилласан байна.
-     Дөрөвдүгээр зэргийн номын санч нь номын сан-мэдээллийн шинжлэх ухааны мэргэжлийн боловсролын магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх ба номын санд 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх
-     Тавдугаар зэргийн номын санч нь номын сан-мэдээллийн шинжлэх ухааны мэргэжлийн боловсролын доктор ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх ба номын санд 5 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх............гэх мэт.

Мэргэжлийн зэрэгтэй болгох туршлага олон оронд хэрэгжиж байгаа бөгөөд жишээ болгож байгаа бөгөөд Simon Fraser University номын санчдаа хэрхэн зэрэглэж байгааг дор орууллаа.

Librarians


Policy: This policy sets out the responsibilities, terms and conditions of appointment of librarians.1
  1. General
The principal responsibilities of librarians are the selection, organization and dissemination of information to support the research, teaching and learning activities of the University. They are expected to have a broad understanding of the role of the Library in a University context. They are also expected to maintain currency with developments in the profession and in their specific fields, and participate in other forms of professional activity. Service to the University through membership on appropriate committees is encouraged.
  1. Qualifications
All librarians must have a bachelor's degree in a subject field and a master's degree in Library Science or Information Studies from an ALA accredited school, or its equivalent.
  1. Librarian Ranks
3.1 Librarian 1
This is the entry level rank for librarians who have less than two years of experience. Librarians of this rank must be able to perform a narrow range of responsibilities under the direct supervision of a librarian who holds a higher rank.
3.2 Librarian 2
A Librarian who has successfully completed two years as a Librarian 1 or who has had equivalent experience in another library setting shall be promoted to or appointed at this level. A Librarian of this rank must be able to carry out a range of responsibilities more independently, although still under the broad supervision of a librarian who holds a higher rank. S/he may be expected to supervise a Librarian 1 and support staff.
3.3 Librarian 3
A Librarian with a minimum of five years of successful, relevant professional experience is eligible for promotion or appointment at this rank. A Librarian of this rank must be capable of performing an extensive array of complex responsibilities without supervision. S/he may be expected to supervise Librarians 1 and 2 and support staff.
  1. Librarian Administrator Ranks
4.1 Proviso
Appointment as or promotion to the rank of a Librarian Administrator will occur when a vacant position exists.
4.2 Division Head
A Division Head must be a librarian qualified to hold a Librarian 3 appointment and capable of managing a large library division who also has a demonstrated ability for administration and for providing leadership within the Library.
4.3 Associate University Librarian
The Associate University Librarian must be a librarian qualified to hold a Division Head appointment with a wide range of library experience who also has ability to advise and assist the University Librarian in the management of the Library. S/he will act for the University Librarian in her/his absence.

Post a Comment