Saturday, December 08, 2012

Миний гэр бүл хүртсэн Fw: Иргэд аж ахуйн нэгжийг дэмжиж төрөл бүрийн урамшуулал, татаас олгож байна

Миний гэр бүл 
- Сайжруулсан зуух /энэ өвлөөс/
- Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний хөнгөлөлт /2 дахь өвөлдөө/
гэсэн 2 урамшуулал хөнгөлөлтийг хэрэглэж байна.

- ХАС зуух нь хурдан асдаг, нүүрсийг сайн шатаадаг, гэрийг 10-20мин дотор маш хурдан халааж чаддаг. Ашиглах технологийг нь эзэмшzихвэл асуудалгүй.

- Эрчим хүчний хөнгөлөлт нь өдрийн 100квт, шөнийн 100квт эрчим хүчинд 50 хувийн хөнгөлөлт үзүүлдэг нь бидэнд тустай байгаа. Үүнээс илүү гарсан эрчим хүчний хэрэглээндээ үндсэн үнээ төлөхөд асуудалгүй л байна.

Харин таны гэр бүлд яаж хүрч байгаа вэ?


From: Цэвэр агаарын сан
To: mcl_begee@yahoo.com
Sent: Friday, December 7, 2012 9:54 AM
Subject: Иргэд аж ахуйн нэгжийг дэмжиж төрөл бүрийн урамшуулал, татаас олгож байна

Засгийн газрын тусгай сан Цэвэр агаарын сан иргэд аж ахуйн нэгжийг дэмжиж төрөл бүрийн урамшуулал, татаас олгож байна.

No comments: