Thursday, February 21, 2013

2010 оны цагаан сараар төрж байсан санаа

Thursday, February 18, 2010

2010 оны Цагаан сарын өдрүүдэд төрсөн бодол

- Ахмадуудынхаа сургаал үгийг алдалгүй хадгалж авч, сонсож байх DIGITAL AUDIO RECORDER бидэнд байх хэрэгтэйг ойлголоо.
- Цаг алдалгүй Ураг төрөл, удам судраа лавлан мэдэж, зурж тэмдэглэх, намтар түүхийг сонсож мэдэх хэрэгтэй юм даа.

No comments: