Зөвлөх мэргэжилтэн

АНХААРНА УУ!
- Энэ бол Herbalife-ын Бие Даасан Гишүүний блог бөгөөд Herbalife-ын албан ёсны мэдээллийг mn.myherbalife.com, www.herbalife.mn хаягаар вэбсайтаас үзээрэй.
- Энэ блогт байгаа нийтлэлүүд нь туйлын үнэн, үүнд итгэ гэсэн утга агуулаагүйг анхаарна уу.

2012 оны 7-р сарын 1 өдрөөс эхлэн гэргий Б.Мөнгөнсоёмбынхоо бодол, хүслийг дэмжин, 21-р зууны шинэ ажил мэргэжил "Herbalife-ын шим тэжээлийн зөвлөх"-д суралцаж, Эрүүл амьдралын хэв маягийн клуб хувийн ажил хөдөлмөр хийхээр Herbalife компанийн бие даасан гишүүн болсноор суралцаж, ажиллаж байна.

Энэхүү ажил мэргэжил нь
1. зөвлөж байгаа зүйлээ өөртөө хэрэгжүүлсэн,
2. зөвлөгөө, үйлчилгээ авч байгаа хүмүүс нь хүссэн үр дүндээ хүрч байгаа байдал,
3. шинжлэх ухаан, нийгмийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн мэдлэг, чадвараа байнга дээшлүүлж суралцдаг,
4. хамгийн чухал нь хүн чанартай байх гэсэн онцлогтой.

Өөрийн, гэр бүлийн гишүүд, мөн үйлчилгээ авдаг гишүүдийнхээ үр дүнд тогтмол анхаарч, жилдээ 2-оос доошгүй удаа хүнс хоолны шинжлэх ухаан, хүний бие судлаач Дэлхийн хэмжээнд үнэлэгдсэн эрдэмтэд, эмч мэргэжилтэнүүдээс суралцдаг.

2017 он

1-р сарын 14, 15нд
Монголын хүүхдийн ордонд гэргий бид хоёр 2 ээжийнхээ хамт суралцлаа.
2017 оны 2-р сард Corporate Convention center-д Лидерүүдийн сургалтанд оролцлоо


2017 онд 4, 6, 10, 11-р саруудад Улаанбаатар хотод, 9-р сард Беларусын Минкс хотод олон улсын сургалтанд оролцож мэдлэг, мэргэжлээ ахиулна гэж төлөвлөж байна.


суралцаж, мэргэжлээ дээшлүүлж байгаа байдал

биеийн бүтцийн үзүүлэлтээ байнга анхаарч, хянадаг
No comments: