2011/12/16

Койкагийн шинэ мэргэжилтэйгээ бид хэрхэн хамтран ажиллах вэ

Юуны өмнө Солонгосын засгийн газрын КОЙКА байгууллагын сайн дурын ажилтан – номын санчтай 2011-2013 онуудад дахин хамтран ажиллах болсон нь бидний хувьд бахархах үйл явдал.
Өмнө 2009-2011 онуудад манай номын санд ажилласан HY Shin /Урнаа/ нь анхны салхийг амжилттай эхлүүлсэн тул сайн дурын ажилтантайгаа хамтран ажилласан дадлага туршлага дээрээ тулгуурлан алдаагаа давталгүй, амжилтаа улам ахиулсан хамтын ажиллагааг өрнүүлж чадна гэж итгэж байна.
Бид шинэ сайн дурын ажилтан-номын санчаараа дамжуулан Солонгосын ард түмний хэл соёл, зан заншил, Солонгосын нийтийн номын сангийн хөгжлийн түүх, өнөөгийн байдлыг улам тодорхой мэдэж авч, цаашдын хамтын ажиллагаагаа тодорхойлох, нээн илрүүлэхийн зэрэгцээ Монгол хэл соёл, номын сангийн өнөөгийн байдлаа Солонгосчуудад танилцуулах, улмаар бие биенээ ойлгож хүндэлсэн, харилцан туслалцсан хамтын ажиллагааны бат суурийг тавихаар хамтран ажиллах шаардлагатай.
Анхны сайн дурын ажилтан маань Лавлагааны номын санч байж, номын сангийн үйлчилгээнд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэхэд амжилттай ажилласан буюу Koha.pl.ub.gov.mn системийг нэвтрүүлэхэд мэргэжлийн маш том туслалцаа үзүүлсэн бол
шинэ ажилтан маань үйлчилгээг зохион байгуулахад шинэ арга барил, Дэлхийн стандартыг оруулж ирэхэд туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллана гэж хүсэж байгаа.
1.     
1. Солонгос хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх, ингэхдээ зөвхөн номын санчидад зориулсан гэж туйлшрахгүй, Номын сангийн нийт ажиллагсад, тэдний хүүхдүүд, гэр бүл, мөн нийт иргэдээс Солонгос хэл сурахыг хүссэн хэн бүхэн оролцох боломжийг хангаж өгч, сургалтыг ямар байдлаар зохион байгуулах, түвшин тогтоох шалгалт авах, хичээл явуулах өрөө тасалгаа, багаж хэрэгслэлээр хангах, эцсийн үр дүнг хэрхэн тодорхойлох  зэргийг тодорхойлж, хамтран зохион байгуулна.
Өмнөх сайн дурын гишүүний үлдээсэн Солонгос хэлний анхан шатны хичээлүүдийн материалуудтай танилцаж, түүнийг ашиглах, эсвэл шинээр заах боломжтой.
2.      
2. Солонгос болон Дэлхийн нийтийн номын сангуудын туршлага, мэдээллийг Монгол хэл руу орчуулах, боломжгүйг Англи хэл руу орчуулж, Хотын нийтийн төв номын сангийн номын санчдад танилцуулах, улмаар Facebook дэх номын санчдын бүлгийг ашиглан Монголын номын санчдад мэдээллийг түгээх
Өмнөх сайн дурын гишүүний орчуулж, бодож бичсэн Номын сангуудын талаарх Монгол хэл дээрх материалуудтай сүлжээгээр орж танилцах, түүнийг ашиглах боломжтой.
ӨӨөрийнхөө бий болгосон файлуудыг өөрийнхөө хавтсанд хадгална
3.
Хотын нийтийн төв номын сан, болон түүний 4 салбар номын сангуудын өдөр тутмын үйлчилгээ, зохион байгуулалт, удирдлага менежменттэй маш сайн танилцаж, лавлан асууж, учрыг олж, өнөөгийн байдлын тухай Тайлан мэдээ, танилцуулга, бодол сэтгэгдэл бичиж Монголын болон Солонгосын номын сангууд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдэд  түгээх
Салбар номын сангуудад очиж ажилладаг тодорхой өдөр, цагтай болох

4.       Төв болон салбар номын сангийн үйлчилгээг Дэлхийн жишигт хүргэхэд зориулагдсан аливаа өөрчлөлт, үйлчилгээний удирдлага, зохион байгуулалтанд хийж болох өөрчлөлтүүд, Story time гэх мэт үйлчилгээнд нэвтрүүлж болох санаануудыг чөлөөтэй дэвшүүлэх, ярилцах, дэмжлэг авах
5.  Солонгосын номын санчид Хотын нийтийн төв болон салбар номын сангууд богино хугацаанд дадлага хийх, танилцах боломжтой, энэ талаарх саналыг  бид дэмжин ажиллана

Дээрх санал санаачлагыг улам нарийсган эд эс бүрээр нь ойлгож, Номын сангийн ажилтан хэн бүхэн дэмжин хамтран ажиллаасай хэмээн хүсэж байна.
Баярлалаа,
Ж.Бэгзсүрэн
МТ-ийн мэргэжилтэн
Хотын нийтийн төв номын сан


Post a Comment