2012/01/06

ХТНСангийн 2011 оны өдөр тутмын ном олголт

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан нь 2011 онд /4 салбар номын сангийн ном олголтын мэдээ энд тооцогдоогүй/ 91851 номыг гэрээр, 336392 номыг уншлагын танхимаар олгож, нийт 33сая 136700 төгрөгийг үйлчилгээний хураамжаас цуглуулж, төсвийн дутуугаа нөхжээ.

Ном олголтын өдөр тутмын тайланг дэлгэрэнгүйгээр үзэх:
http://www.slideshare.net/jbegzsuren/2011-10814847

Hey,
Your friend Begzsuren Jamsranjav just uploaded this SlideShare presentation.

ХТНСангийн 2011 оны өдөр тутмын ном олголт… Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн 2011 оны өдөр тутмын ном олголты...
View presentation
Want more from SlideShare?
Go PRO


Post a Comment