2012/01/24

ЕБС болон Нийтийн номын сангуудын интернэт холболтын үнийг Fw: SlideShare presentation: E-rate: Basic Training

Энэ танилцуулгад хэрхэн ЕБС болон Нийтийн номын сангуудын интернэт холболтын үнийг бууруулж чаддаг, улс орны хэмжээнд ямар зохицуулалтыг хийдэг талаар АНУ-ын жишээг дурьджээ.

E-rate: Basic Training… For FY 2012. What is E-rate? How can my library benefit from E-rate? How do I apply for E-rate? E-r...

View presentation


 Please consider the environment before printing this email.
Post a Comment