2012/01/06

Бернийн конвенцийн заалтын дагуу МУ-ын Зохиогчийн эрхийн хуулийн заалтаар Public Domain болох уран бүтээлүүдийн жагсаалт бэлтгэх зүйтэй юм бна?

Бернийн конвенцийн заалтын дагуу МУ-ын Зохиогчийн эрхийн хуулийн заалтаар Public Domain болох уран бүтээлүүдийн жагсаалт бэлтгэгдэх нь зүйтэй юм бна?
Номын санчид энэ сэдэв дээр анхаарлаа хандуулж, Төрийн мэдээлэл сэтгүүл болон www.legalinfo.mn сангаас Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийг дахин нэг сөхөж харж,
бүтээлийн эзэн нас бараад хэдэн жил болсоны дараа зохиогчийн эрх хамаарахгүй болдогыг лавлан мэдэж,
орон нутгийнхаа уран бүтээлчидийн намтар түүхийг мэдэж байх, лавлагаа үүсгэх,
мөн зохиогчийн эрхийн хязгаарлалт нь дууссан бүтээлүүдийг мэдээлэх, цахим болгох зэрэгт анхаарлаа хандуулна уу гэсэн
Нээлттэй Нийгэм Форумын мэргэжилтэн, Монголын номын сангуудын консорциумын удирдах зөвлөлийн гишүүн Балжидын илгээсэн зөвлөлгөө, мэдээлэл бидний мэдэж, хэрэгжүүлж байвал зохих ажлуудын нэг хэсэг юм байна гэж бат ойлгож авлаа.
Хамтран ажиллаж байгаад дахин талархалаа илэрхийлье.
Баярлалаа,
Ж.Бэгзсүрэн

----- Forwarded Message -----
From: Baljid Dashdeleg <baljid@forum.mn>
To: lists;
Sent: Friday, January 6, 2012 3:10 PM
Subject: FW: [EIFLip] Did any of your national authors enter the public domain on 1st January 2012?

Хүндэт номын санчид аа,

Олон улс орнууд Бернийн конвенцийн заалтын дагуу 1 дүгээр сардаа багтаж өөрийн орны зохиогчдын НИЙТИЙН ЭРХТЭЙ (PUBLIC DOMAIN) болж байгаа ном бүтээлүүдээ олон нийтэд нээлттэй зарлаж онлайнаар болон хэвлэмэл хэлбэрээр үнэ төлбөргүй ашиглах боломжийг нь нээдэг юм байна. eIFL-ийн нөхдүүд маань ямар оронд, ямар дүрэм журамтайгаар энэхүү үйлдлийг хийдэг болон энэ жил мөн ямар номууд PUBLIC DOMAIN болж байгааг зарлажээ.

Зохиогчийн эрхийн хуулийн дагуу ЭРХ нь нээлттэй болсон номуудыг дижиталчлах, мөн нийтийн хэрэглэээд онлайнд байрлуулах, өөр формат руу /жишээ нь,  Daisy book bolgoh/ шилжүүлэх зэргээр ашгийн бус зорилгоор ашиглах эрх нь нээгдэж байгаа гэсэн үг юм.

Та бүхэн доорхи 2 мэйлийг үзэж сонирхоно уу?

Хүндэтгэсэн, Балжид   

From: eiflip-bounces@lists.eifl.net [mailto:eiflip-bounces@lists.eifl.net] On Behalf Of Iryna Kuchma
Sent: Thursday, January 05, 2012 6:47 AM
To: Teresa Hackett (eIFL)
Cc: eIFL-IP
Subject: Re: [EIFLip] Did any of your national authors enter the public domain on 1st January 2012?

Great idea Teresa!
There are some Macedonian, Polish and Russian authors already highlighted in this list: http://publicdomainday.org/2012/authors (it's also important to read the disclaimer: http://publicdomainday.org/disclaimer).
Open Education Coalition in Poland has a national website: http://domenapubliczna.org/ (in Polish), a Flickr photostream: http://www.flickr.com/photos/70742683@N05/, and dr Wojciech Sachwanowicz from Torun University Library has compiled a list of 870 authors entering the public domain in 2012. The authors in his list are not only from Poland; he used a union catalogue of all Polish university and academic libraries; to download the list you can click ODT here: http://koed.org.pl/2011/11/autorzy-w-domenie-publicznej-w-2012-r/ and you might find the authors from your countries.
And you can also browse Wikipedia: e.g. http://en.wikipedia.org/wiki/Category:1941_deaths in English or you can choose other languages to see relevant Wikipedia entries from your countries.
Best wishes,
Iryna 


On 4 January 2012 20:43, Teresa Hackett (eIFL) <teresa.hackett@eifl.net> wrote:
Dear friends,
According to the Berne Convention, the date on which the works of an author enter (or "fall into") the public domain begins on the first of January of the year following their death (see below). Perhaps we can write a news item to highlight authors whose works entered the public domain in our countries on 1st January?
If the term of protection in your national copyright law is life + 50 years, then authors who died in 1961 should qualify. If the term of protection is life + 70 years, authors who died in 1941 will qualify. For example, copyright on the works of James Joyce just entered the public domain in Ireland (and throughout the EU). There was lots of newspaper and media coverage and it is expected to lead to new adaptations and scholarly research of Joyce's work, http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/0101/breaking4.html
Berne Convention Article 7 Term of Protection:
(5) The term of protection subsequent to the death of the author and the terms provided by paragraphs (2), (3) and (4) shall run from the date of death or of the event referred to in those paragraphs, but such terms shall always be deemed to begin on the first of January of the year following the death or such event.
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P127_22000
It could be an opportunity to promote a national author, and to remind people that copyright has its limitations and is not forever.
Best wishes
Teresa
_______________________________________________
eiflip mailing list
eiflip@lists.eifl.net
http://www.eifl.netPost a Comment