2012/03/02

Хотын нийтийн төв болон 4 салбар номын сангууд 2012-1-р улиралд 36 нэрийн тогтмол хэвлэл захиалсан

2012 оны 1-р улиралд хотын нийтийн номын сангийн төв болон салбар номын сангийн захиалсан сонингуудын нэрс
Доорх нэр бүхий сонингуудаас гадна Өнөөдөр, Өдрийн сонин, Үндэсний шуудан, Зууны мэдээ гэх дөрвөн нэрийн өдөр тутмын сонинг бүтэн жилээр нь цахим хувилбараар захиалсан бөгөөд тэдгээр сонингуудыг хотын номын сангийн цахим уншлагын компьютеруудад сууж үзэх боломжтой.
Захиалсан тогтмол хэвлэлүүд
http://pl.ub.gov.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=557%3A2012-1-&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50
Бэлтгэсэн: В.Түвшинтогтох /лавлагаа-ном зүйч/
Ulaanbaatar Public Library
Facebook/Twitter: @ubpubliclibrary
Online system: http://koha.pl.ub.gov.mn
Post a Comment