2012/03/01

Номын сандаа Хүүхдэд зориулсан хэсэг, эсвэл Хүүхдийн номын сангийн үйлчилгээг зохион байгуулах талаар

154
Олон улсын номын сангийн холбооноос доорхи номыг бэлтгэжээ. ИФЛА-ийн гишүүд хямдралтай үнээр худалдан авч болох юм бна.

Designing Library Space for Children

by Ingrid Bon, Andrew Cranfield, and Karen Latimer (Eds.)
Series: IFLA Publications Series 154
Publisher: Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2011

Номын дэлгэрэнгүй танилцуулга: http://www.ifla.org/en/publications/ifla-publications-series-154
Номын гарчгуудтай танилцах: http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/43877

Post a Comment