2013/01/06

Яг үнэн. Үнэндээ чихэр ховор үед сайхан бэлэг байлаа, Одоо ч ... ? Fw: Б. Хандмаа also commented on Яруу Сэтгээч's status.

----- Forwarded Message -----
facebook
Б. Хандмаа also commented on Яруу Сэтгээч's status.
Б. wrote: "Шинэ жилээр бэлэг цуглуулж хүүхдүүдэд тараадаг ТББ-ууд ч гэсэн үүнийг бодолцох л хэрэгтэй санагддаг. Бэлгүүд нь ихэнх нь янз бүрийн чихрүүд. Үнэндээ тэнд хүний биеийн эд эсэд шим тэжээл өгөх зүйл үнэхээр ховор санагдсан."
Reply to this email to comment on this status.
See Comment
Post a Comment