Thursday, May 03, 2007

Хот, аймгийн нийтийн номын сангуудын портал вэб ажиллуулах хүсэл

Дээрх хүсэл, мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд Монголын Линукс Хэрэглэгчдийн холбоог түшиж ажиллаж байна.
Бид хамтран, www.acic.edu.mn вэбийг дээрх зорилгоо биелүүлэх вэб болгож эхлээд байна.

Одоогоор Улаанбаатар хотын нийтийн 5 номын сан, Ховд аймгийн нийтийн номын сангийн мэдээлэл тавигдсан.

Өнөөдөр буюу 2007-5-3 өдөр БСШУЯам дээр болсон Аймгийн номын санчдын уулзалт дээр Яруу сэтгэгч сониноо танилцуулж, тус сонины 9-р нүүрийг Хот, аймгийн нийтийн номын сангуудын мэдээллээ байрлуулах нүүр болгож байгааг мэдээлж, номын сан бүр сониныг захиалан, улмаар www.acic.edu.mn вэбд Орон нутгийн номын сандаа болж байгаа мэдээ, мэдээллийг төлбөргүй байрлуулж болохыг бас зарлалаа.