Posts

Showing posts from February, 2011

Хүний мэдээлэл олж авах эрхийг ижил тэгш хангах эхлэл тавигдлаа